OBJECTIU

L’objectiu del projecte és proposar una teràpia amb suport musical que permeti el tractament en el domicili de les persones. Específicament, treballen per dissenyar una aplicació per a tauletes electròniques que permeti:

PROPOSTA

 • La personalització dels exercicis, ajustant la seva dificultat a les necessitats i el progrés de la persona.
 • El monitoratge continu dels exercicis que realitza la persona.
 • Incorporació d’estratègies de feedback i gamificació positives com a mecanisme per millorar adhesió i aprenentatge del pacient.
 • L’apoderament de les persones per autoregular les sessions de tractament.

CAPACITATS

PREDICTIVES

 • Calcula una estimació a partir de l’exploració inicial de la persona.
 • Revisa la predicció, incorporant la informació del rendiment de la darrera sessió i destaca els canvis a la sessió als terapeutes.
 • Combina Raonament per casos (CBR) amb regressió.

PRESCRIPTIVES

 • Selecciona un subconjunt d’exercicis adequats mitjançant l’ús d’un sistema CBR que, mesurant les semblances clíniques i de rendiment, classifica activitats segons l'experiència passada.
 • Pesa cada activitat segons la seva efectivitat passada.
 • Finalment, s’utilitza un optimitzador lineal per generar sessions propostes.
Next

ASSOLIMENTS

Inici projecte

Co-Disseny

Pilot

Pilot amb controls

Inici estudi controlat


+ 500.000 notes tocades

+ 700 sessions

+ 40 participants

Next

IMPACTES DEL PROJECTE

Impacte en la salut i social

Les persones que realitzin el tractament de Teràpia amb suport musical poden millorar la seva autonomia i la participació en la comunitat així com la seva qualitat de vida.

Creant coneixement

Investigadors sobre neurociència bàsica, neurorehabilitació, teràpia ocupacional i intel·ligència artificial treballen conjuntament per crear una eina innovadora que permeti realitzar el tractament de Teràpia amb Suport Musical en el domicili de la persona.

Teràpia basada en l’evidència

Els esforços per validar aquest tractament a partir d’estudis científics poden consolidar l’ús de la Teràpia amb suport musical com una eina cost-efectiva i de fàcil aplicació en la rehabilitació domiciliària en persones que han patit un ictus.

Capacitat de construir

La constant interacció entre investigadors de diferents perfils pot augmentar la participació en nous projectes i especialment, promoure la formació d’estudiants de doctorat i professionals de la salut.

Beneficis econòmics

Facilitar la recomanació clínica d’aquests protocols (basats en l’evidència) per part de la salut, així com la transferència de tecnologia dels protocols actuals a productes comerciants amb finalitats de neurorehabilitació

Next

IMPACTE DE L'ICTUS

Una de les principals causes de discapacitat

L’ictus és una de les malalties neurològiques més freqüents en el nostre entorn i una de les principals causes de mortalitat i discapacitat. Al voltant del 80% de les persones que han patit un ictus presenten problemes motors a l’extremitat superior. Aquests problemes en el moviment impacten directament en l’autonomia de la persona per realitzar les activitats de la vida diària, afectant la participació en la comunitat i disminuït la seva qualitat de vida.

La recuperació dels problemes motors i l’autonomia de la persona depèn de la rehabilitació, que es defineix com un procés destinat a permetre que les persones amb alguna discapacitat arribin i mantinguin els seus nivells funcionals físics, sensorials, intel·lectuals, psicològics i socials òptims, proporcionant-los les eines per assolir la independència i l’autodeterminació [1]. La rehabilitació després de l’ictus és un procés complex i llarg en el temps. A la fase crònica de la malaltia diferents estudis han demostrat que la persona necessita realitzar activitats per tal de mantenir la seva funcionalitat i continuar milloran [2]. En aquest sentit, hi ha una necessitat creixent de dissenyar i validar noves intervencions terapèutiques que es puguin realitzar a la fase crònica i que estiguin basades en l’evidència científica.

Next

EL POTENCIAL REHABILITADOR DE LA MÚSICA

Escoltar música, tocar un instrument, cantar o ballar són activitats musicals que estan presents a la nostra vida quotidiana. El rol terapèutic d’aquestes activitats d’oci es basa en la capacitat de la música per provocar emocions i regular l’estat d’ànim. A més, aquestes activitats requereixen moviments precisos i la percepció i integració d’informació auditiva, visual, tàctil i motora. Al llarg de la història la música s’ha utilitzat en el tractament de diferents malalties. S’ha demostrat que les activitats musicals poden:

 • Millorar l’estat d’ànim [3].
 • Facilitar la comunicació [4].
 • Estimular el processament cognitiu [5].
 • Induir canvis plàstics funcionals i estructurals en diferents àrees cerebrals relacionades amb el processament auditiu, el moviment i la cognició [6].

Next

TERÀPIA AMB SUPORT MUSICAL

La Teràpia amb suport musical es va desenvolupar l’any 2007 al laboratori del Dr. Altenmüller a la Hanover University of Music, Drama and Media (Hanover, Alemanya). Aquesta teràpia té com a objectiu millorar la mobilitat de l’extremitat superior en les persones que han patit un ictus a través de fer exercicis amb diferents instruments musicals. Els exercicis es realitzen seguint un protocol d’exercicis que augmenten en dificultat i que permeten la individualització del tractament tenint en compte les capacitats de la persona. La teràpia amb suport musical es basa en els principis de:

 1. Repetició massiva de moviments de dits i mà.
 2. Integració àudio-motora, reforçant el moviment realitzat a partir del so.
 3. Individualització del tractament i modelatge.
 4. Efectes emocionals i motivacionals.

Next

ESTUDIS CIENTÍFICS SOBRE LA TERÀPIA AMB SUPORT MUSICAL

Estudis previs han demostrat que la Teràpia amb Suport Musical pot millorar la funcionalitat de l’extremitat superior, promoure canvis plàstics cerebrals i millorar l’estat d’ànim i qualitat de vida de persones que han patit un ictus. Al nostre país, des de l’any 2007, el laboratori del Dr. Rodríguez-Fornells a la Universitat de Barcelona i adscrit a l’IDIBELL investiga l’efectivitat de la Teràpia amb Suport Musical en la rehabilitació de l’ictus. Més d’una dècada de recerca en col·laboració amb el Servei de Neurologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge i el Servei de Medicina Física i Rehabilitació dels Hospitals del Mar i l’Esperança es recullen en les següents investigacions:

 1. Grau-Sánchez J, Duarte E, Ramos-Escobar N, et al. Music-supported therapy in the rehabilitation of subacute stroke patients: a randomized controlled trial. Ann N Y Acad Sci. 2018;1423(1):318-328. doi:10.1111/nyas.13590
 2. Grau-Sánchez J, Ramos N, Duarte E, Särkämö T, Rodríguez-Fornells A. Time course of motor gains induced by music-supported therapy after stroke: An exploratory case study. Neuropsychology. 2017;31(6):624-635. doi:10.1037/neu0000355
 3. Ripollés P, Rojo N, Grau-Sánchez J, et al. Music supported therapy promotes motor plasticity in individuals with chronic stroke. Brain Imaging Behav. 2016;10(4):1289-1307. doi:10.1007/s11682-015-9498-x
 4. François C, Grau-Sánchez J, Duarte E, et al. Musical training as an alternative and effective method for neuro-education and neuro-rehabilitation. Front Psychol. 2015;6:475. doi:10.3389/fpsyg.2015.00475
 5. Amengual JL, Rojo N, Veciana de las Heras M, et al. Sensorimotor Plasticity after Music-Supported Therapy in Chronic Stroke Patients Revealed by Transcranial Magnetic Stimulation. PLoS One. 2013;8(4):e61883. doi:10.1371/journal.pone.0061883
 6. Grau-Sánchez J, Amengual JL, Rojo N, et al. Plasticity in the sensorimotor cortex induced by Music-supported therapy in stroke patients: a TMS study. Front Hum Neurosci. 2013;7:494. doi:10.3389/fnhum.2013.00494
 7. Rodriguez-Fornells A, Rojo N, Amengual JL, Ripollés P, Altenmüller E, Münte TF. The involvement of audio-motor coupling in the music-supported therapy applied to stroke patients. Ann N Y Acad Sci. 2012;1252(1):282-293. doi:10.1111/j.1749-6632.2011.06425.x
 8. Rojo N, Amengual J, Juncadella M, et al. Music-supported therapy induces plasticity in the sensorimotor cortex in chronic stroke: a single-case study using multimodal imaging (fMRI-TMS) . Brain Inj. 2011;25(7-8):787-793. doi:10.3109/02699052.2011.576305
Next
Next

CONTACTE

Grup de IA del Departament de Sistemes de Aprenentatge: arcos@iiia.csic.es

Grup de Teràpia Musical Brainvitge: brainvitge.musictherapy@gmail.com